MAJITELIA KNIHY

          

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster s Petrom Kokoľusom, autorom knihy ODVAHA - Storočný zápas o slobodu. Rudolf Schuster, President of the Slovak Republic with Peter Kokolus, author of the book COURAGE - 100 Years of Striving for Freedom.

Do Prezidentskej knižnice v Košiach, ktorú založil bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster pribudla kniha ODVAHA – Storočný zápas o slobodu, pamätná edícia.

Do Prezidentskej knižnice v Košiach, ktorú založil bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster pribudla kniha ODVAHA - Storočný zápas o slobodu, pamätná edícia. The Presidential Library in Kosice, which was established by former President of the Slovak Republic Rudolf Schuster, received the book COURAGE - 100 Years of Striving for Freedom, Commemorative Edition.

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster s Petrom Kokoľusom, autorom knihy ODVAHA – Storočný zápas o slobodu.

Alexey Leonidovič Fedotov, Veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku na ruskej ambasáde od autora knihy ODVAHA - Storočný zápas o slobodu výtlačok z limitovanej očíslovanej edície DeLuxe, # 19/100. Alexey Leonidovitch Fedotov, Ambassador of Russian Federation in Slovakia received his limited DeLuxe Edition of the book COURAGE: 100 Years of Striving for Freedom #19/100 on Russian Embassy.

Alexey Leonidovič Fedotov, Veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku prijal na ruskej ambasáde od autora knihy ODVAHA – Storočný zápas o slobodu výtlačok z limitovanej očíslovanej edície DeLuxe, # 19/100.

Architekt Juraj Jančina - ďalší kamarát s Pamätnou edíciou knihou ODVAHA: Storočný zápas o slobodu. Architekt Juraj Jancina - another friend with Commemorative Edition of the book COURAGE: 100 Years of Striving for Freedom.

Architekt Juraj Jančina – autorov kamarát s Pamätnou edíciou knihy ODVAHA – Storočný zápas o slobodu.

Martin Fabián, majiteľ a zakladateľ firmy Zdrkadlá Fabián - ďalší fanúšik a majiteľ knihy ODVAHA - Storočný zápas o slobodu, z limitovanej očíslovanej edície DeLuxe, #17/100. Martin Fabian, owner and founder of company Zrkadlá Fabián (Fabian Mirrors) - another fan and owner of the book COURAGE: 100 Years of Striving for Freedom, from limited numbered DeLuxe Edition, #17/100.

Martin Fabián, majiteľ a zakladateľ firmy Zdrkadlá Fabián – ďalší fanúšik a majiteľ knihy ODVAHA – Storočný zápas o slobodu, z limitovanej očíslovanej edície DeLuxe, #17/100.

Jeden z prvých fanúšikov knihy ODVAHA - Storočný zápas o slobodu - Bc. Martin Gregor. One of the first fan of the book COURAGE: 100 Years of Striving for Freedom - Bc. Martin Gregor.

Jeden z prvých fanúšikov knihy ODVAHA – Storočný zápas o slobodu – Bc. Martin Gregor.

Ďalší čitateľ - Tibor Furtkevič, môj kamarát z detstva - mimochodom, jeden z najinteligentnejších ľudí akých som kedy stretol. Another reader - Tibor Furtkevič, my friend from childhood - one of the most inteligent people I ever met.

Ďalší čitateľ – Tibor Furtkevič, autorov kamarát z detstva.

Miroslav Lopušný

Miroslav Lopušný

Moja dlhoročná priateľka Andrea Murray a jej manžel Steve Murray zohrali pri vzniku tejto knihy kľúčovú rolu. Preto sa stali čestnými držiteľmi oboch edícií (Pamätnej edície, ako aj DeLuxe edície) mojej knihy ODVAHA - Storočný zápas o slobodu. My long-time friend Andrea Murray and her husband Steve Murray played a key role in creation of this unique book. Therefore, they became honorary holders of both, Commemorative Edition, as well as DeLuxe Edition of my book COURAGE - 100 Years of Striving for Freedom.

Autorova dlhoročná kamarátka Andrea Murray a jej manžel Steve Murray zohrali pri vzniku tejto knihy kľúčovú rolu. Preto sa stali čestnými držiteľmi oboch edícií (Pamätnej edície, ako aj DeLuxe edície) knihy ODVAHA – Storočný zápas o slobodu.

Čerstvý fanúšik Milan Tkáč, ktorý keď počul o hrdinských činoch hlavnej postavy mojej knihy v dobe, kedy bol charakter človeka testovaný tými najextrémnejšími podmienkami - vojna, fašisti a dilema, či pomôcť partizánom a riskovať svoj život a život najbližších alebo hrať mŕtveho chrobáka a prežiť s väčšou istotou - ihneď si zakúpil Pamätnú edíciu knihy. Fresh fan Milan Tkac

Čerstvý fanúšik Milan Tkáč, si ju zadovážil keď počul o hrdinských činoch hlavnej postavy knihy v dobe, kedy bol charakter človeka testovaný tými najextrémnejšími podmienkami.

A tu je ďalší fanúšik autora Petra Kokoľusa, tentokrát: Marcel Zlacký, zakladateľa a majiteľ spoločnosti Gastma s.r.o., s Pamätnou edíciou knihy ODVAHA: Storočný zápas o slobodu. And here is another fan of the author Peter Kokolus, this time: Marcel Zlacky, founder and owner of the company Gastma s.r.o., with Commemorative Edition of the book COURAGE - 100 Years of Striving for Freedom.

A tu je ďalší fanúšik autora Petra Kokoľusa, tentokrát Marcel Zlacký, zakladateľ a majiteľ spoločnosti Gastma s.r.o., s Pamätnou edíciou knihy ODVAHA: Storočný zápas o slobodu.

Jeden z prvých fanúšikov: Ing. Rastislav Bobček, PhD., zakladateľ spoločnosti Product Feed, a.s. získal knihu ODVAHA - Storočný zápas o slobodu z Pamätnej edície. One of the first fan: Ing. Rastislav Bobcek, PhD., founder of the company Product Feed, a.s. gained the book COURAGE - 100 Years of Striving for Freedom from Commemorative Edition.

Jeden z prvých fanúšikov: Ing. Rastislav Bobček, PhD., zakladateľ spoločnosti Product Feed, a.s. získal knihu ODVAHA – Storočný zápas o slobodu z Pamätnej edície.

Čestný majiteľ knihy ODVAHA - Storočný zápas o slobodu z limitovanej očíslovanej De Luxe edície, kniha #12/100 - Ing. Michal Bučko, zakladateľ CKM a občianskeho združenia Slovensko bez drog. Honoured owner of the book COURAGE - 100 Years of Striving for Freedom from limited numbered DeLuxe Edition, book #12/100 - Ing. Michal Bucko, founder of CKM and Slovakia without drugs Foundation.

Čestný majiteľ knihy ODVAHA – Storočný zápas o slobodu, z limitovanej očíslovanej DeLuxe edície, kniha #12/100 – Ing. Michal Bučko, zakladateľ CKM a občianskeho združenia Slovensko bez drog.

Miroslav Labaš, zakladateľ spoločností Labaš s.r.o. a Potraviny Fresh, s.r.o., čestný majiteľ knihy z limitovanej očíslovanej edície DeLuxe, kniha #3/100. Miroslav Labaš, founder of the company Labaš s.r.o. and Potraviny Fresh, s.r.o., honoured owner of the book from limited numbered DeLuxe Editon, book #3/100.

Miroslav Labaš, zakladateľ spoločností Labaš s.r.o. a Potraviny Fresh, s.r.o., čestný majiteľ knihy z limitovanej očíslovanej edície DeLuxe, kniha #3/100.

Helena Žecová, zubná technička sa stala majiteľkou Pamätnej edície knihy ODVAHA: Storočný zápas o slobodu. Helena Žecová, dental technician became the owner of the Commemorative Edition of the book COURAGE - 100 Years of Striving for Freedom.

Helena Žecová, zubná technička sa stala majiteľkou Pamätnej edície knihy ODVAHA – Storočný zápas o slobodu.

David Hostettler, viceprezident vydavateľstva New Era Publications sa stal majiteľom Pamätnej edície knihy ODVAHA: Storočný zápas o slobodu. David Hostettler, Vice President of the publisher New Era Publications is the owner of Commemorative Edition of the book COURAGE - 100 Years of Striving for Freedom.

David Hostettler, viceprezident vydavateľstva New Era Publications sa stal majiteľom Pamätnej edície knihy ODVAHA – Storočný zápas o slobodu.

Martin Lipták, údržbár - majiteľ Pamätnej edície knihy ODVAHA: Storočný zápas o slobodu. Martin Liptak, maintainance man - the owner of the Commemorative Edition of the book COURAGE - 100 Years of Striving for Freedom.

Martin Lipták, údržbár – majiteľ Pamätnej edície knihy ODVAHA – Storočný zápas o slobodu.