UNIKÁTNY PROJEKT

100 ROČNÝ PRÍBEH ⤓

V každej dobe sa spomedzi aktívnych jednotlivcov vykryštalizujú osobnosti, ktoré sa pričinia o napredovanie spoločnosti. Mnohokrát sa stáva, že sa na nich vo víre katastrof a senzácií minulých období zabudne. A pritom by dobré skutky ľudí, ktoré nevykonávali kvôli dosiahnutiu slávy či uznania, ale skôr na základe osobného presvedčenia alebo možno až na úrovni samozrejmej povinnosti, mohli inšpirovať nasledujúce generácie k ďalším činom, ktoré by spoločnosť pozdvihli.

A nemusí ísť o nijako senzačné skutky. Niekedy stačí, že sa niekto chce v čase krízy postarať o veci verejné tak, že ľuďom uľahčí život, pomôže im trochu odľahčiť od tlaku štátu, mocipánov či inej deštruktívnej sily, nezištne pomôže naštartovať expanziu mesta po období, keď v ňom zúrila vojna, alebo poskytne naplnenie základných ľudských potrieb obyvateľom, ktorých sužuje hlad. V časoch biedy to často býva len séria pomerne jednoduchých a nenákladných opatrení, pri ktorých stačí zostať čestný a „držať sa zdravého rozumu“. Ale aj keď to znie takto strašne jednoducho, nástrahy opojenia mocou a peniazmi sa zdajú byť silnejšie ako väčšina jedincov.

Jedným z tých, ktorí pokušeniu moci odolali, bol už takmer storočie zabudnutý starosta mesta Košice, JUDr. Pavol Novák. Svoju „misiu“ dobrej vôle začal v Košiciach pred 99 rokmi, ihneď po prvej svetovej vojne a vzniku Československa – a po dvoch desaťročiach mu ju preťala séria utláčateľských režimov, ktoré na Slovensku nastali.

Jediný pamätník práce Dr. Nováka, ktorý v Košiciach až do vzniku tejto knihy zostal, je jeho pôvodné sídlo – vila, ktorá sa nachádzala na brehu jedného z ramien rieky Hornád (dnes Rumanova 2). A práve tá sa v roku 2016 stala akýmsi osobným majákom pána Nováka, stala sa indíciou na vyhľadanie jej prapôvodného majiteľa. Výprava do histórie dopadla úspešne a o Dr. Novákovi sa vyplavili na svetlo dnešného sveta informácie, ktoré ho vracajú na výslnie spoločnosti.

V štýle tejto symboliky by sme radi použili tento pomyslený maják – a pritom reálne sa v Košiciach nachádzajúci pamätník – vilu Dr. Nováka ako miesto, z ktorého humánne aktivity pre spoločnosť vzišli – a aj keď boli kvôli utláčateľským režimom na niekoľko desaťročí prerušené – bude sa v nich pokračovať.

V minulosti v tejto vile pôsobil prvý starosta mesta Košice, Dr. Pavol Novák, ktorý vracal do vojnou zdevastovaného mesta nádej a radosť zo života a dnes tu sídli organizácia, ktorá jeho životné dielo oceňuje a v tradícii pokračuje šírením diela ďalšieho humanistu svetového formátu – L. Rona Hubbarda, ktorý sa svojím životným dielom pričinil o zlepšenie života miliónov ľudí po celom svete, či už v oblasti ľudských práv, protidrogovej prevencie a rehabilitácie, vďaka svojim prevratným objavom v oblasti ľudskej mysle a ducha alebo rozsiahlemu šíreniu morálneho kódexu založenom na zdravom rozume.

Napriek tomu, že v dnešnej nemorálnej spoločnosti bývajú za vzory prezentované skôr degradované osobnosti, ktorým na osudoch ľudí veľmi nezáleží, my sa hlásime k tradícii zlepšovania spoločnosti akoukoľvek prospoločenskou formou. A aj keď sa dnešná doba nenesie v duchu cnostných ľudských hodnôt, ja verím, že každý slušný človek myšlienku obnovenia alebo kontinuity humánneho rázu privíta.

Dr. Novák v popredí vpravo v okuliaroch.

Keď sme sa začali zaujímať o Dr. Pavla Nováka, niekdajšieho starostu mesta Košice, zistili sme, že o ňom neexistuje žiadna ucelená štúdia a pritom to bol veľmi výnimočný človek, ktorý v ťažkých časoch odviedol v službách pre mesto kus dobrej práce. Poskladať ucelený príbeh o tomto slušnom politikovi a právnikovi znamenalo starostlivé skúmanie medzivojnových periodík v meste, prehľadávanie mestského archívu, pátranie po jeho potomkoch, vycestovanie do jeho rodiska, kontaktovanie rôznych ľudí, ktorí s jeho životom nejako súviseli, a následné skladanie naozaj malých kúskov mozaiky do uceleného diela. Projekt sa nakoniec podaril a výsledkom je vskutku unikátna kniha.

Keďže Dr. Novák bol starostom Košíc, v úvode stručným a výstižným spôsobom poskytujeme pomerne ucelený prierez históriou mesta Košice. Brali sme pritom ohľad na to, že ju nepíšeme len pre odborníkov v oblasti histórie, u ktorých sa znalosť mnohých politických i historických udalostí považuje za samozrejmosť. Chceli sme ju napísať pre ľudí, ktorí sa radi dozvedia o humanistoch minulých dôb, ktorým sa podarilo dosiahnuť hodnotné efekty pre spoločnosť. Presne takým bol Pavol Novák, ktorý napriek pohnutým časom, v ktorých sa spoločnosť v jeho období nachádzala, dokázal svoje okolie zlepšovať a stal sa príkladom toho, ako hodnotný môže byť jeden človek pre svoju komunitu.

Primárnym popudom k zdokumentovaniu príbehu starostu Dr. Pavla Nováka bola vila, ktorá sa v meste stále nachádza a svojou majestátnosťou pripomína, že jej autorom mohol byť niekto významný. Zistili sme, že niekdajšie rodinné sídlo pána Nováka má skutočne niekoľko jedinečných charakteristík, a tak sa v knihe podrobne zaoberáme aj týmto hmotným dedičstvom po košickom humanistovi.

Pohľad na vilu od Mlynského náhonu, 30. roky a súčasnosť

DVOJJAZYČNÁ KNIHA ⤓

Kniha je napísaná dvojjazyčne. Písala sa po slovensky a následne sme kládli silný dôraz na to, aby jej anglická verzia mala kvalitu originálu a neznela len ako preklad. Kvôli zahraničným čitateľom sme do glosára zahrnuli aj rôzne historické pojmy či mená, ktoré sú pre Slovákov pomerne dobre známe. Neslovenskému čitateľovi by však ich neznalosť mohla čítanie knihy znepríjemniť, či dokonca ho od čítania odradiť.

UNIKÁTNY GLOSÁR ⤓

Glosár knihy je sám osebe hodnotným a unikátnym dielom a je dôležitou súčasťou knihy . Pozostáva nielen zo slov, ktoré bývajú zväčša nepochopené, ale obsahuje tiež rôzne osobnosti dejín Česko-Slovenska a výrazov a organizácií pôsobiacich v komunistickom režime. Autor knihy kládol dôraz na to, aby boli definície presné a zrozumiteľné zároveň. Jeho zámerom bolo umožniť pochopenie aj čitateľom, ktorí nie sú znalcami histórie, nie sú odborníkmi v architektúre a ešte k tomu Slováci, a to v takom veku, že zažili časy komunizmu a pamätajú si rozprávanie starých rodičov o období druhej svetovej vojny. Táto kniha sa tak stáva zároveň nadčasovou a ľahko jej porozumejú aj nasledujúce generácie.

Ľuďom, ktorí sa v histórii Košíc, Slovenska a Česko-Slovenska veľmi neorientujú, môže samotný glosár poslúžiť ako celkom dobrá učebnica dejepisu.

Vzhľadom na rozsah a kvalitu spracovania tohto doslova až “mini-slovníka” môže táto kniha poslúžiť ako seriózna učebnica dejín Slovenska. Za zmienku stojí tiež rozsah – úctyhodných 86 strán, pričom polovica je v slovenčine a polovica v angličtine.

VEĽKÉ OSOBNOSTI ⤓

Pôvodný majiteľ – Dr. Novák bol významnou osobnosťou dejín Československa a z knihy sa čitateľ dozvie ako on – a jeho vila súvisia s najväčšími menami slovenských dejín – P. O. Hviezdoslavom, Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom, najznámejším slovenským hrdinom Jurajom Jánošíkom, najbohatším Slovákom svojej doby – Jozefom Fábrym (ktorý bol úspešný právnik a poradca Tomáša Baťu), prvým československým prezidentom T. G. Masarykom.

Kniha je poprepletaná veľkými menami a všetky nejako súvisia či už s vilou Dr. Nováka, priamo s ním alebo s výsledkami jeho práce. Dôsledky pôsobenia niekdajšieho košického starostu zažívajú obyvatelia mesta dodnes. S Novákovým domom súvisia dokonca aj osobnosti dneška, ako napríklad známy košický hokejista Vincent Lukáč alebo herci Pavol Mikulík či Jozef Vajda.

Dokonca aj prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa za čias, keď bol primátorom Košíc zaoberal jedným z výsledkov Novákovho pôsobenia. Prezident poskytol do knihy veľmi zaujímavé príbehy a prepojil knihu s ďalšími významnými ľuďmi a prezidentmi iných krajín. Kniha začína príhovorom samotného prezidenta.

Fakt, že dnes je táto vila používaná nasledovateľmi učenia amerického humanistu L. Rona Hubbarda dodáva vile ďalší zaujímavý rozmer, keďže sa symbolicky vrátila k šíreniu humanizmu, ktorý z nej šíril už Dr. Novák.

UNIKÁTNE DIELO ⤓

Kniha je skutočne unikátnym dielom, je spracovaná na vysoko profesionálnej úrovni a určite si vo svojom živote získa zaujímavé ocenenia. Fakt, že ide o veľmi limitovanú edíciu, ktorú bude vlastniť v zásade veľmi úzky okruh ľudí (veľmi výnimočných ľudí) sa bude časom stále viac a viac prejavovať aj na jej hodnote.

VZÁCNY EXEMPLÁR ⤓

Kniha bola vydaná v dvoch edíciách: Pamätná edícia (z ktorej 200 kusov vyšlo so špeciálnym pamätným textom) a špeciálna limitovaná edícia DE LUXE v počte 100 kusov. Verzia DE LUXE je v koženej väzbe, s pozlátenými hranami strán a každý kus je očíslovaný 1 – 100. Keďže táto kniha nemá charakter komerčnej publikácie, špeciálna limitovaná edícia DE LUXE je nepredajná. Na inšpiráciu toho, ako sa dá viesť život a spravovať veci verejné ju venujeme aj niektorým predstaviteľom výkonnej či správnej moci a iným zase ako potvrdenie za ich dobre odvedenú prácu. Zásadou pre získanie limitovanej špeciálnej edície osobami, ktoré nespadajú do vyššie spomenutých kategórií, je podpora nejakých verejno prospešných aktivít, pričom si vyhradzujeme právo o tomto venovaní rozhodnúť. Vlastníkom špeciálnej limitovanej edície DE LUXE je občianske združenie Pre lepšie Slovensko a ten, kto má záujem získať túto publikáciu, môže združenie osloviť, dohodnúť sa na jednorazovej finančnej podpore a získať knihu ako prejav poďakovania.

DE LUXE EDÍCIA:

  • očíslovaná limitovaná edícia DE LUXE v počte presne 100 ks
  • každá kniha (každý kus) je jedinečná, spracovaná ručne
  • kožený obal
  • pozlátené hrany strán
  • laserom vyrezávaná predsádka knihy (úvodné strany)
  • nepredajná verzia knihy, určená len pre úzky okruh vybraných ľudí.

 

PAMÄTNÁ EDÍCIA: 

  • Pamätná edícia vyšla taktiež iba v limitovanej sérii, v počte 200 ks.