O AUTOROVI

ING. PETER KOKOĽUS
A

j keď táto kniha patrí do „literatúry faktu“, kde je náročné upustiť uzdu tvorivosti a fantázii, autorovi sa podarilo tieto dva takmer nezlučiteľné štýly skĺbiť a vdýchnuť život tomuto unikátnemu dielu.

Kto v detstve nesníval o tom, ako zachráni svet alebo sa pričiní o niečo výnimočné? Ako roky pribúdajú, postupne od svojich snov upúšťame a zaraďujeme sa do davu, ktorý slepo nasleduje to, čo sa od neho očakáva. Prípadne sa snažíme ponechať si nejakú tú „črtu svojskosti“ a veríme, že sa nám takouto napohľad rebéliou pošťastí od toho davu odlíšiť.

Len málokomu sa podarí žiť svoj sen aj počas produktívnych rokov. Autor diela ODVAHA – Storočný zápas o slobodu žije svoj život naplno. Počas práce na tomto projekte dosiahol vek 40 rokov, ale toto zďaleka nie je jeho jediným či životným dielom. Ak nepočítame jeho ojedinelé publikácie, ako napríklad vydanie DVD v roku 2008, doposiaľ nepublikovanú básnickú tvorbu či jeho zatiaľ jedinú skladbu z roku 2011, dalo by sa povedať, že je v publikačnej oblasti v podstate novicom.

Vysokoškolské vzdelanie má v oblasti ekonómie a v živote sa mu dlhodobo darí v rôznych oblastiach. Je verný skôr tradičným hodnotám, a hoci s manželkou žijú spolu už 20 rokov a majú dve malé deti, o aktivitu a vlastnou tvorivosťou podnietenú turbulenciu nemá vo svojom živote núdzu. Už vo veku 18 rokov začal cestovať po svete – doposiaľ navštívil 30 krajín a len v minulom roku absolvoval 30 letov. Je autorom mnohých úspešných projektov, spoluzakladateľom niekoľkých neziskových projektov zameraných na riešenie problémov dnešnej spoločnosti. V humanitárnej oblasti má tiež veľmi dobré meno a je celosvetovo známym filantropom.

Ľudia sa na neho obracajú s osobnými problémami a vďaka technológii na zlepšovanie života ľudí, s ktorou sa zoznámil pred 16 rokmi, im dokáže byť nielen dobrým radcom, ale aj priateľom a vzorom úspechu.

Napriek veľmi usporiadanému spôsobu života sa o ňom zároveň dá povedať, že je akýmsi „rebelom“ a nie je jeho zvykom uvažovať či konať tak ako „väčšina“. Touto životnou filozofiou sa riadi už od detstva, a hoci mu tento postoj v počiatočných rokoch života spôsoboval nemalé problémy, postupne našiel cestu, ako byť ostatnými akceptovaný a pritom ostať sám sebou.

Dobrým príkladom jeho nekonvenčných prístupov k životu je aj jeho pohľad na literatúru. Už ako malý chlapec prečítal celú rodičovskú knižnicu a väčšiu časť školskej verejnej knižnice a až po tom, keď už „nemal čo čítať“, sa pustil do čítania rozprávok pre deti. Množstvo kníh, ktoré prečítal, výrazne ovplyvnilo jeho pohľad na život a ten si potom rozšíril cestovaním. Počas prvých dvoch desaťročí od dosiahnutia produktívneho veku tvrdo pracoval, a až keď dosiahol v živote úspech, pustil sa do vlastnej literárnej tvorby.

Kniha ODVAHA – Storočný zápas o slobodu má potenciál stať sa medzinárodne úspešnou publikáciou. Štýl knihy, jej obsah a rozsah, ako aj umelecká forma spracovania, majú veľmi dobrú vypovedaciu schopnosť o jeho zmysle pre detail, nadčasovosť i veľkoleposť zároveň. Je to produkt úplne presne v jeho štýle – významný, ohurujúci, jedinečný, svojím spôsobom až „dokonalý“, a zároveň praktický a zmysluplný.